Rychlý kontakt

Činnost kanceláře

byla ukončena !!!

Rychlé hledání

4000.-Kč za váš tip
na prodej nemovitosti!!
(z uskutečněného obchodu)

Připravili jsme pro vás přehled častých otázek, které zodpovídáme našim klientům a stručné odpovědi na ně..

Kdy a jak platit daně?
Jak financovat?
Kdo platí provizi
Jak si vybrat RK?
Co je třeba k prodeji?

Kdy a jak platit daně?

DAŇOVÉ POVINNOSTI PŘI PRODEJI DOMU NEBO BYTU

  Pokud prodáváte byt nebo jinou nemovitost, vznikne vám povinnost podat přiznání k dani z převodu ( nově z nabytí) nemovitostí a tuto daň, po vyměření finančním úřadem, také zaplatit.

  Často se zapomíná, že převod nemovitosti podléhá v některých případech i dani z příjmů a že tato daň může dosáhnout značné výše. Další důsledky takového opomenutí, jakými je navýšení daně až o 10 % a penalizace, jen podtrhnou význam dobré přípravy prodeje ve všech souvislostech, tedy i z daňového hlediska.

1. Daň z  nabytí nemovitosti

  Zákon tuto daňovou povinnost ukládá kupujícímu, přiznání se musí podat do 3 měsíců od převzetí kupní smlouvy s vyznačením vkladu do katastru nemovitostí. Daň v sazbě 4 % vypočítá a vyměří finanční úřad,a to z ceny dle znaleckého posudku, srovnávací nebo sjednané, té která je vyšší. Daň je splatná až po vyměření, do 30 dnů. U spoluvlastníků a manželů podává přiznání každý za svůj podíl.

2. Daň z příjmu fyzických osob

  Klíčový moment pro povinnost podat přiznání k dani z příjmů vychází z doby trvání vlastnictví nemovitosti:

  1. vždy se zdaňuje prodej podnikatelských nemovitostí, tj. nemovitostí v obchodním majetku a dále prodej nemovitostí ve vlastnictví osob, pokud trvání vlastnictví nedosáhlo 2 let
  2. je osvobozen prodej vlastních nemovitostí, je-li doba trvání vlastnictví nejméně 2 roky a jedná-li se o prodej bytu nebo domu s nejvýše dvěma byty, pokud je prodávající vlastnil a současně v něm měl bydliště nejméně po dobu dvou let bezprostředně před prodejem
  3. je osvobozen prodej vlastních nemovitostí, dosahuje-li doba trvání vlastnictví nejméně 5 let.

  Příjem z převodu nemovitostí ve společném jmění manželů se zdaňuje u jednoho z nich. Příjem z převodu nemovitosti se zdaňuje společně dalšími příjmy za kalendářní rok. Od výše uvedeného je nutno odlišit tzv. převody družstevních bytů, kdy se jedná pouze o převod práv člena družstva a nikoliv o převod nemovitosti.

U převodu družstevních bytů se nehradí daň z nabytí.

Jak financovat?

  Pokud kupujete nemovitost na bydlení či rekreaci ( nikoliv pro podnikání ) a nevyhráli jste ve sportce, můžete využít dva nejznámější způsoby financování:

   a) hypoteční úvěr

   b) úvěr ze stavebního spoření

  V současné době jsou úrokové míry na nejnižší úrovni a je tudíž velice výhodné koupit nemovitost "na dluh".

  Realitní kancelář AP REALITY disponuje několika poradci z různých hypotečních ústavů a spořitelen, kteří na přání zpracují klientovi nejvýhodnější nabídku úvěru přímo na míru a posoudí jeho bonitu (schopnost splácet úvěr). Poradí se zástavou a s veškerými formalitami. Nemovitost je možno financovat též částečně v hotovosti a částečně na úvěr, nebo samozřejmě celou v hotovosti.

  RK se postará o bezpečnost celé transakce v každém detailu. Zprostředkuje notářskou úschovu peněz, zajistí potřebné smlouvy a podá návrh na vklad do katastru nemovitostí.

PRACUJEME ZA VÁS, SPOLEHNĚTE SE NA NÁS!

Kdo platí provizi

Prodáváte a nechcete platit provizi?

  V případě, že s námi uzavřete  smlouvu na prodej vaší nemovitosti, platíte dle NOZ provizi za zprostředkování.

Provize je závislá na výši nabídkové ceny, druhu obchodu a dalších parametrech a pohybuje se v rozsahu 2-6%. Je vždy předmětem dohody.

 

  Veškeré ceny námi nabízených nemovitostí již obsahují provizi a kupující tedy není zaskočen žádným dalším požadavkem na zvyšování ceny. Vy jako prodávající máte vždy přehled za jakou cenu se vaše nemovitost nabízí a není-li neúměrně a nepřiměřeně navyšována její cena.

  V případě pronájmů si účtujeme provizi ve výši jednoho měsíčního nájmu.

PRACUJEME ZA VÁS, SPOLEHNĚTE SE NA NÁS!

Jak si vybrat RK?

  Vážení a milí klienti,

nedokážete se rozhodnout mezi stovkami realitních kanceláří? Všechny pějí ódy na sebe samé, poukazují na své úspěchy statistickými čísly, jejich reklamní bannery na vás útočí z realitních serverů a reklamní hesla lákají prostřednictvím tištěné inzerce.

  Jak si vybrat a komu důvěřovat?

  Přečtěte si moji následující zkušenost z dávné minulosti, možná vám pomůže nalézt odpověď na vaše otázky.

  Před jedenácti lety jsem se rozhodla, že prodám stavební pozemek v Praze 5, který jsem zdědila po babičce. Dala jsem inzeráty do Annonce a čekala na odezvu. Ozval se jeden občan wietnamské národnosti a 26 realitních kanceláří, že mají kupce a nebo pouze zájem nabízet můj pozemek. Tedy domluvila jsem si postupně se všemi prohlídku nemovitosti na místě. Jaké bylo ovšem moje zklamání, když jsem strávila hodiny zbytečným čekáním na realitní makléře, kteří nepřišli na schůzky a už se nikdy neozvali, jiní se nestyděli přijít i o hodinu později. Dočkala jsem se tehdy pouze osmi zástupců realitních kanceláří. Jeden mě přemlouval, abych pozemek prodala jeho osobě za poloviční cenu, další dva očekávali, že za jejich služby zaplatím i když kupce nenajdou a pozemek se neprodá. Jiní mě nutili podepsat provizi ve výši 12-16%!

  Po dalších peripetiích jsem prodej svěřila třem, tehdy velice známým a úspěšným RK. Dva měsíce se nic nedělo, nikdo mě ani nekontaktoval. Pak jsem náhodou zjistila, že jedna z realitek posílala klienty na prohlídky samotné - bloudili po okolí a vyptávali se sousedů (kteří jim samozřejmě sdělili, že tam nikdo pozemek neprodává).

  Můj pozemek jsem během té doby neobjevila v žádné inzerci. Po mých prosbách a urgencích jedna RK malý inzerát do Annonce dala, ale jaké bylo mé překvapení, když v něm byla cena o 40% vyšší než jsme se dohodli! V ten okamžik mě došlo, proč mě tato kancelář nepřivedla ani jednoho klienta - k ceně si přirazila téměř 50% a moje nemovitost byla tímto neprodejná.

  Uteklo 6 měsíců, makléři si několikrát se mnou domluvili schůzku, že vedou kupce , který už veze peníze, ale pak nikdy nikdo nepřišel a ani se neomluvil. Za půl roku můj pozemek viděl pouze 1 kupec, který později řekl, že ho nekoupí, protože po něm RK nečekaně chce také provizi! To byla poslední kapka. A přišly další špatné zkušenosti, tentokrát mých přátel a příbuzných a když se mě tito lidé před dvěma lety překvapeně ptali: "Nechápeme proč zakládáš novou RK, vždyť jen v Praze jich je 2,5 tisíce?", odpověděla jsem jim:

  Moje RK bude vyjímečná. Bude to dobrá realitní kancelář. Bude si vážit klientů, pracovat rychle a spolehlivě, provize bude mít jedny z nejnižších a pro kupující bude pracovat ZADARMO!

  Na vaši návštěvu u nás se těší Ing. Balounová, jednatelka společnosti AP REALITY s.r.o.

 

 

Co je třeba k prodeji?

DOKLADY POTŘEBNÉ K UZAVŘENÍ ZPROSTŘEDKOVATELSKÉ SMLOUVY

  1. NABÝVACÍ LISTINA
    (kupní smlouvy, dědické rozhodnutí, darovací smlouvy, kolaudační rozhodnutí, dohoda o zřízení práva osobního užívání pozemku, atd.)
  2. VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOST
  3. PLNÉ MOCI - v případě zastupování vlastníka
  4. u právnických osob (s.r.o., a.s., ..) VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU
  5. event. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE a další dokumenty

VŠE V KOPIÍCH (kopie je možno zhotovit v naší kanceláři)

admin Webové stránky vytvořil Acceler